Regionale Zorgnetwerken
Antimicrobiële Resistentie (AMR)

Antimicrobiële resistentie voorkomen en verspreiding bestrijden,
dat is het belangrijkste doel van de
Regionale Zorgnetwerken AMR.

Zodat ook in de toekomst een goede behandeling van infectieziekten met antibiotica mogelijk blijft.

regio's amr

Regionale Zorgnetwerken AMR

De Regionale Zorgnetwerken AMR hebben als doel antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden.

activiteiten amr

Activiteiten

 

Wat doen de Regionale Zorgnetwerken AMR en wanneer werken zij bovenregionaal samen?

agenda en nieuws zorgnetwerken amr

Nieuws

 

In het nieuwsoverzicht is het laatste nieuws uit de regio's te vinden rondom infectiepreventie en antimicrobiële resistentie.