Home > Digitalisering BRMO-status

Digitalisering BRMO-status

Digitalisering BRMO-status

 

Een specifieke opdracht van het ministerie van VWS binnen de AMR-aanpak is het bevorderen van transmurale werkafspraken omtrent overdracht van cliënten met BRMO's tussen verschillende zorgaanbieders. Het uitgangspunt is dat indien de ontvangende zorgpartij tijdig kennis heeft van BRMO-dragerschap bij de cliënt* (of verdenking ervan), zij tijdig maatregelen kan nemen en op die manier transmissie van BRMO's kan tegengaan. Op dit moment ontbreekt het in Nederland aan duidelijke en uniforme transmurale werkafspraken over cliënt-informatieoverdracht ten aanzien van BRMO's. Gesprekken binnen negen AMR-zorgnetwerken over transmurale overdracht bij BRMO's wijzen uit dat de overdracht momenteel regelmatig te kort schiet, en dat er behoefte is aan dergelijke afspraken: niet alleen op papier, maar ook daadwerkelijk geïmplementeerd. Diverse regionale activiteiten worden verricht om de transmurale werkafspraken vorm te geven. Ook op landelijk niveau werken de regio’s samen. In gezamenlijkheid zetten de regionale zorgnetwerken zich onder andere in om een verbetering van transmurale informatieoverdracht bij cliënten met een BRMO bij overplaatsing van cliënten tussen zorgorganisaties/zorgverleners te realiseren. Lees meer in het document: Kennispagina 4-4-2022.