Home > Hoe schoon is schoon

Hoe schoon is schoon?

Hoe schoon is schoon”

‘Hoe schoon is schoon’ is een schoonmaakaudit voor ziekenhuizen. De audit gaat er van uit dat de aanwezigheid van organisch materiaal op een oppervlakte, een maat is voor de verontreiniging van dat oppervlakte. De aanwezigheid van organisch materiaal wordt gemeten met behulp van een ATP meter. ATP is een stof die voorkomt in organische vervuiling en micro-organismen.

 

Objectief en reproduceerbaar meten

De hoeveelheid organisch materiaal is objectief en reproduceerbaar te meten. Dat maakt het mogelijk om de resultaten van de audit te spiegelen: hoe scoort mijn afdeling of mijn ziekenhuis ten opzichte van andere afdelingen of ziekenhuizen? De audit kan losstaand op een afdeling gebruikt worden om resultaten in de tijd te volgen. De audit kan ook in projectvorm ingezet worden om afdelingen of ziekenhuizen onderling te vergelijken. De gevonden verschillen zijn heel leerzaam en een basis voor verbetering.

 

Zelf aan de slag?

Wil je meer weten over de voorbereidingen, werkwijze, ATP metingen en succesfactoren? Wij hebben een werkinstructie en een filmpje beschikbaar. Maar ook voorbeeldrapportages en achtergrondartikelen.

 

Denk ook nog even hier aan:

Wil je in jouw zorginstelling aan de slag met “hoe schoon is schoon”, dan zijn er twee zaken van belang. Verschillende ATP meters kunnen verschillende metingen leveren. Om je resultaten zinvol te spiegelen met de spiegeldatabase is het gebruik van een 3M Clean-Trace Luminometer LX25 nodig. Als je de resultaten alleen spiegelt met de ziekenhuizen of afdelingen binnen je eigen project dan is een ander type ATP meter ook mogelijk, zolang iedereen maar hetzelfde type gebruikt.

 

Nadere data analyse

De app genereert een basisrapport van de resultaten. Wil je nadere analyses uit voeren? Dat kan,  het is namelijk mogelijk ruwe data te downloaden.

Het kan interessant zijn de ruwe data verder te analyseren. Bijvoorbeeld om risico oppervlakken te identificeren, waar je vervolgens protocollen op af kunt stemmen. Of om te onderzoeken of er significante verschillen bestaan tussen specialismen, afdelingen of ziekenhuizen. Voor deze data analyse is echter wel kennis van statistiek en statistische software zoals SPSS of R vereist.

Voor nadere analyse kun je gebruik maken van de volgende hulpmiddelen:

 

Voorbeeldrapportages

 

Achtergrondartikelen