Home > Nieuws

Nieuws

De laatste ontwikkelingen uit de regio's.

Infectiepreventieweek

De regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie organiseren tijdens de infectiepreventieweek verschillende gratis activiteiten. Doe jij ook mee?

Lees meer

Uitkomsten GIRAF-onderzoek

De dataverzameling van het vragenlijstonderzoek over antimicrobiële resistentie (AMR) en infectiepreventie (IP) is afgerond, dankzij 109 respondenten uit meer dan 30 verschillende organisaties. Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Je leest ze in dit rapport.

Lees meer

Oproep: Deelname GIRAF-onderzoek

Instellingen in de gehandicaptenzorg worden opgeroepen om deel te nemen aan het GIRAF-onderzoek. Het GIRAF-onderzoek brengt in kaart of antibioticaresistente bacteriën vóórkomen
in de gehandicaptenzorg.

Lees meer

Save the date: Infectiepreventieweek 2024!

Noteer 27 t/m 31 mei 2024 alvast in je agenda! Ook dit jaar organiseren de Regionale Zorgnetwerken Antimicrobiële Resistentie (AMR) de infectiepreventieweek. Het doel van de week is extra aandacht geven en bewustwording creëren rondom het thema infectiepreventie.

Lees meer

Van ABR naar AMR!

Per 1 januari 2024 worden Per 1 januari 2024 worden de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie de Regionale Zorgnetwerken Antimicrobiële Resistentie. Van ABR naar AMR dus! Want niet alleen bacteriën maar ook virussen, schimmels en parasieten kunnen resistent worden voor geneesmiddelen. Van ABR naar AMR dus! Want niet alleen bacteriën maar ook virussen, schimmels en parasieten kunnen resistent worden voor geneesmiddelen.

Lees meer

Onderzoek naar reiniging en desinfectie van patiëntkamers in verpleeghuizen bij SARS-CoV-2.

In het ENVI-GO-PAN project (door ZonMw gesubsidieerd) onderzoeken we de rol van reiniging en desinfectie van kamers van patiënten met SARS-CoV-2, influenza of respiratoir syncytieel virus (RSV). Het doel is de uitkomsten te verwerken in richtlijnen voor ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Lees meer

Nieuwe audit: ‘Persoonlijke hygiëne cliënt’ – Infectiepreventie auditapp (IPA) langdurige zorg

Sinds begin deze maand staat een nieuwe audit klaar in de infectiepreventie auditapp voor de langdurige zorg. De audit heeft betrekking op de persoonlijke hygiëne van de cliënt.

Lees meer

Meerdere vacatures bij Zorgnetwerk Utrecht (reactie termijn is verlopen)

Er zijn meerdere vacatures bij het Zorgnetwerk Utrecht

Lees meer

Nieuwsbrief World AMR Awareness Week (WAAW) 2023

De World AMR Awareness Week (WAAW) wordt jaarlijks van 18 t/m 24 november door de WHO georganiseerd om kennis en bewustwording
over antibioticaresistentie te vergroten.

Lees meer