Home > Nieuwsbrief World AMR Awareness Week (WAAW) 2023

Nieuwsbrief World AMR Awareness Week (WAAW) 2023

Nieuws

Doe ook mee!

De World AMR Awareness Week (WAAW) wordt jaarlijks van 18 t/m 24 november door de WHO georganiseerd om kennis en bewustwording over antibioticaresistentie te vergroten.

Antibioticaresistentie (ABR) is een groeiend (inter)nationaal probleem én bedreiging voor de volksgezondheid. Jaarlijks worden er steeds meer bacteriën ongevoelig voor antibiotica en overlijden in Europa 35.000 mensen door resistente bacteriën. Eenvoudig te genezen ziektes, zoals long- of blaasontstekingen worden, bij resistentie, levensbedreigend.

Halt toeroepen

De tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie, willen onnodige infectie- en resistentievorming een halt toeroepen. Om de bewustwording rondom ABR te vergroten onder alle zorgprofessionals, organiseren zij in navolging op de WHO, de World AMR Awareness Week (WAAW). Dit jaar staat niet enkel antibioticaresistentie centraal, maar antimicrobiële resistentie (AMR) in brede zin.

Activiteiten

Regionaal en landelijk organiseren de ABR zorgnetwerken allerlei activiteiten rondom dit thema. Deze activiteiten zijn bedoeld voor professionals uit de gehele zorgsector. Deelname is gratis en grotendeels online te volgen.

In deze nieuwsbrief en op de site www.amrweek.nl vind je meer informatie over ABR en AMR en een overzicht van de (gratis) activiteiten.