Home > Uitkomsten GIRAF-onderzoek

Uitkomsten GIRAF-onderzoek

Nieuws

Vragenlijstonderzoek naar antimicrobiële resistentie en infectiepreventie: afgerond

 

Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

  • De meerderheid van de respondentenstaat positief tegenover het voorkomen van AMR en het nemen van maatregelen om infecties te voorkomen.
  • Twee derde van de respondenten heeft voldoende kennis over AMR en IP.
  • Bijna alle respondenten gebruiken IP-protocollen in hun dagelijkse werkpraktijk.
  • Meer dan 90% van de respondenten is van mening dat AMR en IP meer aandacht verdienen binnen de (verstandelijk) gehandicaptenzorg.
  • De meeste organisaties hebben al een infectiepreventiecommissie of zijn actief bezig met het oprichten ervan.
  • Hoewel de meeste respondenten over kennis van AMR en IP beschikken, vereist het correcte gebruik van handschoenen extra aandacht.
  • Er is ruimte voor verbetering, waarbij het bestuur, managers en leidinggevenden een actievere rol kunnen spelen bij het creëren van draagvlak binnen de organisaties ten aanzien van AMR en IP.
  • Deskundigen op het gebied van infectiepreventie zijn nog niet altijd volledig betrokken bij de infectiepreventiecommissie.
  • De huidige richtlijnen voor AMR en IP blijken soms moeilijk toepasbaar te zijn in de context van de gehandicaptenzorg.

 

Nog meer bevinden en feiten leest u in het rapport.