Home > Van ABR naar AMR!

Van ABR naar AMR!

Nieuws

De Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie gaan over naar de Regionale Zorgnetwerken Antimicrobiële Resistentie. Oftewel, van ABR naar AMR! Want niet alleen bacteriën maar ook virussen, schimmels en parasieten kunnen resistent worden voor geneesmiddelen. En zo sluiten we ook goed aan bij internationale ontwikkelingen.