Home > Over ons > Historie

Historie

De ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie indammen. Dat is het belangrijkste doel van de Regionale Zorgnetwerken Antimicrobiële Resistentie. Zodat ook in de toekomst een goede behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft.

Historie Regionale Zorgnetwerken AMR

2015-06-10

2016: Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is in 2016 de regionale aanpak antibioticaresistentie gestart. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is de oprichting van tien Regionale Zorgnetwerken ABR met als doel antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden op regionaal niveau.

2015-06-10

 2017: Brief tweede kamer VWS. Start pilot fase van de Regionale Zorgnetwerken ABR.

2015-06-10

2019 - 2021: Evaluatierapport Berenschot (2019) over het Programma ABR in Nederland verschijnt. De volgende periode voor de netwerken is gestart.

2019-01-01

2021 - 2023: De Regionale Zorgnetwerken ABR vallen onder een aangepast beleidskader. De zogenaamde ingroeitaken zijn voltooid en er wordt gewerkt aan de hand van thema's (coördinatie, communicatie en risico's, surveillance en het delen van informatie over BRMO, infectiepreventie, onderwijs en deskundigheidsbevordering en antimicrobial stewardship).

2019-01-01

2024 - 2028: De Regionale Zorgnetwerken ABR gaan op verzoek van VWS verder onder de noemer van Regionale Zorgnetwerken Antimicrobiële Resistentie (AMR). We richten ons dus naast bacteriën ook op virussen, schimmels en parasieten want ook zij kunnen resistent worden.