Home > Over ons > Onze missie

Onze missie: Antibioticaresistentie
voorkomen en
verspreiding bestrijden

Vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Daartoe moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi-) resistentie zo veel mogelijk worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft.

Antimicrobiële resistentie een wereldwijde zorg

Antibiotica worden steeds ineffectiever naarmate resistentie tegen geneesmiddelen zich wereldwijd verspreidt, wat leidt tot moeilijker te behandelen infecties en de dood. Nieuwe antibacteriële middelen zijn dringend nodig. Als mensen echter de manier waarop antibiotica nu worden gebruikt niet veranderen, zullen ook nieuwe antibiotica hetzelfde lot ondergaan als de huidige en ineffectief worden.

Zonder doeltreffende instrumenten voor de preventie en adequate behandeling van resistente infecties en een betere toegang tot bestaande en nieuwe antimicrobiële stoffen die van hoge kwaliteit zijn gewaarborgd, zal het aantal mensen voor wie de behandeling faalt of dat aan infecties overlijdt, toenemen. Medische procedures, zoals chirurgie, waaronder keizersneden of heupprothesen, kankerchemotherapie en orgaantransplantatie, zullen riskanter worden.

Bron: WHO

Waarom een Regionaal Zorgnetwerk AMR?

Een Regionaal Zorgnetwerk AMR is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals in een regio. de Regionale Zorgnetwerken AMR zetten zich in om de infectiepreventie te verbeteren, antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding hiervan te bestrijden op regionaal niveau. De regionale samenwerking is van belang, want antibioticaresistentie blijft niet beperkt tot één persoon of zorginstelling. (Resistente) micro-organismen verplaatsen zich, onder andere door de beweging van personen, tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Voor patiënten geldt dat zij zich vooral bewegen binnen een regio, minder tussen regio’s. Regionale Zorgnetwerken zijn daarom een logische keuze.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2016 de Regionale Zorgnetwerken ABR opgericht. De opdracht staat geformuleerd in de beleidsregel. In Nederland zijn er momenteel tien Regionale Zorgnetwerken AMR waar de regio's Noord-Holland en Flevoland gezamenlijk opereren onder de naam van Noord-Holland | Flevoland. LNAZ ondersteunt en adviseert de Regionale Zorgnetwerken AMR.

Video

Hoe beter we samenwerken hoe beter we antibioticaresistentie kunnen voorkomen. Onderstaande animatie beschrijft in het kort de rol van de Regionale Zorgnetwerken AMR op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie.