Home > Producten

Producten

Een veelvoud van projecten, producten en activiteiten worden in de regio's verricht. Hieronder een greep uit de activiteiten om kennisuitwisseling tussen regio's te faciliteren.

Interactieve video: Infectiepreventie in de praktijk

In deze interactieve video zie je situaties rondom infectiepreventie uit de dagelijkse praktijk in de langdurige zorg.

Lees meer

Uniforme patiëntenfolder over BRMO!

Het Zorgnetwerk IP& AMR Zuidwest-Nederland heeft een folder ontwikkeld voor patiënten over bijzonder resistente micro-organismen.

Lees meer

Regionale Risicoprofielen

Regionaal Risicoprofiel Elke regio beschrijft op basis van een regionaal risicoprofiel met betrekking tot verspreiding…

Lees meer

Rapportage cliëntperspectief op hygiëne en IP

Het cliëntperspectief op hygiëne en infectiepreventie Een rapportage van verkennende gesprekken met ervaringsdeskundige cliënten uit…

Lees meer

Webinars

De regionale Zorgnetwerken Antimicrobiële Resistentie geven regelmatig webinars over verschillende onderwerpen rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie….

Lees meer

Digitalisering BRMO status

Digitalisering BRMO-status Een specifieke opdracht van het ministerie van VWS binnen de antibiotica resistentie aanpak…

Lees meer

World Antimicrobial Awareness Week (WAAW)

WAAW De World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) wordt jaarlijks wereldwijd door de WHO georganiseerd om…

Lees meer

Infectiepreventieweek

Infectiepreventie is van levensbelang! De Regionale Zorgnetwerken Antimicrobiële Resistentie werken samen met zorginstellingen om tijdens…

Lees meer

Audit schoonmaak ziekenhuizen

Uniforme audit schoonmaak in de ziekenhuizen Objectieve en reproduceerbare spiegelinformatie De uniforme audit van de…

Lees meer

MUIZ

Wat is MUIZ? Het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) is een webbased softwareprogramma….

Lees meer

Infectiepreventie auditapp (IPA)

De Infectiepreventie auditapp (IPA) Meten is weten. Zeker als het gaat om de kwaliteit van…

Lees meer

Infectiepreventie spelletjes

Vanuit de verschillende zorgnetwerken zijn spellen ontwikkeld die jouw organisatie kunnen helpen om het gedrag…

Lees meer

Handreiking VRE ziekenhuizen

Vancomycine resistente enterokokken Vancomycine resistente enterokokken (VRE) worden in Nederland gerekend tot de ‘bijzonder resistente…

Lees meer