Home > Producten > Producten > Audit schoonmaak ziekenhuizen

Audit schoonmaak ziekenhuizen

Uniforme audit schoonmaak in de ziekenhuizen

Objectieve en reproduceerbare spiegelinformatie

De uniforme audit van de schoonmaak in de ziekenhuizen is gebaseerd op het meten van de aanwezigheid van organisch materiaal met behulp van ATP metingen. De aanwezigheid van veel organisch materiaal is een sterke indicatie voor het niet schoon zijn van een oppervlakte.

In de audit wordt op een aantal gestandaardiseerde oppervlakten in een verpleegafdeling de hoeveelheid ATP gemeten. Deze meting wordt verwerkt in een boxplot zodat te zien is welk deel van de metingen scoren onder de ‘schoon’ grens van 1000 RLU.

In deze toolkit zijn de volgende documenten te vinden:

Een succesvolle audit

Succesfactoren in het Brabantse project waren:

  1. Het gezamenlijk komen tot het overzicht van de te meten punten
  2. Het met elkaar meekijken bij de audit en zo ook van elkaar leren
  3. Het met elkaar bespreken van de resultaten
  4. Een verbindende, deskundige en enthousiasmerende projectleider

Voor regio’s die zelf aan de slag willen met het uitvoeren van deze audit is het goed om te weten dat de dataverwerking enige kennis van statistiek en SPSS vereist. In de handleiding is hierop een toelichting gegeven. Het verdient echter aanbeveling om hiervoor iemand in de projectgroep te betrekken die de nodige statistische basiskennis bezit.

Meer producten

Digitalisering BRMO status

Digitalisering BRMO-status Een specifieke opdracht van het ministerie van VWS binnen de antibiotica resistentie aanpak…

Lees meer

Handreiking VRE ziekenhuizen

Vancomycine resistente enterokokken Vancomycine resistente enterokokken (VRE) worden in Nederland gerekend tot de ‘bijzonder resistente…

Lees meer

Infectiepreventie auditapp (IPA)

De Infectiepreventie auditapp (IPA) Meten is weten. Zeker als het gaat om de kwaliteit van…

Lees meer