Home > Producten > Producten > Handreiking VRE ziekenhuizen

Handreiking VRE ziekenhuizen

Vancomycine resistente enterokokken

Vancomycine resistente enterokokken (VRE) worden in Nederland gerekend tot de ‘bijzonder resistente micro-organismen’ (BRMO) waartegen speciale infectiepreventie maatregelen dienen te worden genomen. Hoewel er de afgelopen jaren vele uitbraken gemeld zijn in SO-ZI/AMR, is er geen landelijke richtlijn specifiek gericht op VRE en blijkt in de praktijk dat er veel variatie zit in de wijze waarop men in brede zin omgaat met VRE. Dit document is een aanzet tot het uniformeren van VRE beleid in de regio Brabant.

Meer producten

Audit schoonmaak ziekenhuizen

Uniforme audit schoonmaak in de ziekenhuizen Objectieve en reproduceerbare spiegelinformatie De uniforme audit van de…

Lees meer

Digitalisering BRMO status

Digitalisering BRMO-status Een specifieke opdracht van het ministerie van VWS binnen de antibiotica resistentie aanpak…

Lees meer

Infectiepreventie auditapp (IPA)

De Infectiepreventie auditapp (IPA) Meten is weten. Zeker als het gaat om de kwaliteit van…

Lees meer