Home > Producten > Producten > MUIZ

MUIZ

Wat is MUIZ?

Het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) is een webbased softwareprogramma.

MUIZ helpt bij het transparant melden van uitbraken van alle infectiezieken, zoals gastro-enteritis, luchtweginfecties en Covid-19, scabiës, & BRMO (incl. MRSA) aan zorgorganisaties in de regio én aan de GGD. Het zorgt voor overzicht en laagdrempelig contact tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, zorginstellingen voor revalidatie, GGZ en gehandicaptenzorg. Het direct melden bij de start van een uitbraak, geeft een realtime overzicht voor de regio. Zo kunt u tijdig preventieve maatregelen nemen om verspreiding van infectieziekten in uw organisatie te voorkomen. Dit bespaart kosten, leed en onrust.

Welke informatie biedt MUIZ?

  • Een uitbraakmelding kan o.a. inzicht geven in:
  • waar de uitbraak is (organisatie, locatie en afdeling)
  • hoeveel zieken er zijn (patiënten/cliënten en medewerkers)
  • of er laboratoriumonderzoek is gedaan
  • wat de verwekker(micro-organisme) is
  • of er afdelingen gesloten zijn
  • of contactonderzoek wordt gedaan
  • of er onrust is
  • Verloop van de eigen uitbraak in de tijd (ook in exporteerbare data)

In MUIZ worden géén individuele patiëntgegevens gedeeld. Voor zorgorganisaties is MUIZ gratis.

MUIZ en de regionale Zorgnetwerken

De rol van de Regionale Zorgnetwerken Antimicrobiële Resistentie is het financieren en coördineren van MUIZ. Ook het zorg dragen voor borging is onderdeel van de werkzaamheden die een regionaal zorgnetwerk doet voor MUIZ.

Bekijk onderstaande YouTube video van de Zorgnetwerken Antimicrobiële Resistentie waarom MUIZ belangrijk is, hoe MUIZ in de praktijk werkt en wat je er als zorgprofessional aan hebt.

Meer producten

Audit schoonmaak ziekenhuizen

Uniforme audit schoonmaak in de ziekenhuizen Objectieve en reproduceerbare spiegelinformatie De uniforme audit van de…

Lees meer

Digitalisering BRMO status

Digitalisering BRMO-status Een specifieke opdracht van het ministerie van VWS binnen de antibiotica resistentie aanpak…

Lees meer

Handreiking VRE ziekenhuizen

Vancomycine resistente enterokokken Vancomycine resistente enterokokken (VRE) worden in Nederland gerekend tot de ‘bijzonder resistente…

Lees meer