Home > Producten > Producten > Uniforme patiëntenfolder over BRMO!

Uniforme patiëntenfolder over BRMO!

Binnen het zorgnetwerk IP& AMR Zuidwest-Nederland is er een gedegen patiëntenfolder ontwikkeld die patiënten informeert over BRMO oftewel Bijzonder Resistent Micro-Organisme.

Meer informatie over de context en de tot standkoming van de folder is te vinden op: MAIL | IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland (abrzorgnetwerkzwn.nl)

De informatie is voor alle patiënten in Nederland nuttig en dus is de folder toegankelijk gemaakt om te verspreiden in alle regio’s waar de Regionale zorgnetwerken actief zijn.

Er is een template beschikbaar en een voorbeeld hoe de folder gebruikt kan worden.

 

Bij vragen neem gerust contact op met: info@zorgnetwerkenamr.nl .

Meer producten

Audit schoonmaak ziekenhuizen

Uniforme audit schoonmaak in de ziekenhuizen Objectieve en reproduceerbare spiegelinformatie De uniforme audit van de…

Lees meer

Digitalisering BRMO status

Digitalisering BRMO-status Een specifieke opdracht van het ministerie van VWS binnen de antibiotica resistentie aanpak…

Lees meer

Handreiking VRE ziekenhuizen

Vancomycine resistente enterokokken Vancomycine resistente enterokokken (VRE) worden in Nederland gerekend tot de ‘bijzonder resistente…

Lees meer