Regionale Zorgnetwerken
Antimicrobiële Resistentie

De ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie indammen.
Dat is het belangrijkste doel van de Regionale Zorgnetwerken Antimicrobiële Resistentie.
Zodat ook in de toekomst een goede behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft.

regio's amr

Tien regionale zorgnetwerken

De tien Regionale Zorgnetwerken AMR hebben als doel antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden op regionaal niveau.

Bovenregionaal krachten

Bovenregionale activiteiten

Een belangrijke taak van de Regionale Zorgnetwerken AMR is het stimuleren van de samenwerking in de regionale zorgketen. De Regionale Zorgnetwerken AMR werken (boven)regionaal samen aan verschillende thema's.