Home > Regio’s > Bovenregionaal

Bovenregionaal

Samen hebben we een grotere impact!

Krachten bovenregionaal gebundeld

De Regionale Zorgnetwerken AMR opereren allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS, waarin diverse thema’s zijn vastgesteld.

Op regionaal niveau bepaalt elk zorgnetwerk waar de prioriteiten liggen en welke activiteiten en projecten worden uitgevoerd. Als er echter meerwaarde is om samen te werken (bovenregionaal) dan staan we daar uiteraard voor open!

Projecten en thema's waar alle regio’s samenwerken in werk/projectgroepen zijn onder andere:

Toolkit landelijke huisstijl

Er is een toolkit samengesteld met verschillende documenten uitgewerkt in de landelijke huisstijl. De Regionale Zorgnetwerken kunnen deze formats downloaden en gebruiken voor hun eigen communicatie uitingen.