Home > Regio’s > Regionale Zorgnetwerken

De geografische verdeling

In Nederland zijn meerdere Regionale Zorgnetwerken AMR

In 2016 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de regionale aanpak van antibioticaresistentie geïntroduceerd in Nederland. Een cruciaal onderdeel van deze aanpak is de oprichting van tien Regionale Zorgnetwerken ABR. Vanaf 2024 worden deze Zorgnetwerken de Regionale Zorgnetwerken Antimicrobiële Resistentie (AMR) genoemd. Het hoofddoel van deze netwerken is het voorkomen van antibioticaresistentie en het bestrijden van de verspreiding op regionaal niveau. De geografische indeling van deze Regionale Zorgnetwerken komt overeen met de Regio's Acute Zorg (ROAZ-regio’s).

Wil je meer weten over een specifiek zorgnetwerk? Dan kun je op een oranje bolletje op de onderstaande landkaart klikken. Hierdoor kun je informatie vinden over wie deel uitmaakt van de stuurgroep of het regionaal coördinatieteam. Als je verdere vragen hebt, kun je contact opnemen met de betreffende regio-coördinator of doorklikken naar de regionale websites, die gevuld zijn met nuttige informatie.