Home > Netwerkcoördinator zorgnetwerk GAIN bij Radboudumc (reactie termijn is verlopen)

Netwerkcoördinator zorgnetwerk GAIN bij Radboudumc (reactie termijn is verlopen)

Nieuws

Functie

Ben jij een enthousiaste verbinder die de professionals uit de thuiszorg, de 1e lijn, ziekenhuizen en langdurige zorg samen brengt om kennis te delen en kennis te vermeerderen? Kun jij bijdragen aan het efficiënter tegen gaan van antibioticaresistentie? Help jij om de meerwaarde van het netwerk  (en de projecten van) GAIN duidelijk op de kaart te zetten?

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt GAIN, het Gelders zorgnetwerk infectiepreventie, zich sterk voor infectiepreventie en het voorkómen van antibioticaresistentie (ABR). Dit doen wij vanuit een subsidieopdracht, en samen met zorgprofessionals uit de regio.
Als netwerkcoördinator zorg je samen met zorgprofessionals en de collega’s van het programmabureau voor uitvoering van de activiteiten. Je bent het visitekaartje van het GAIN.

Je zorgt voor samenhang en afstemming tussen de verschillende thema’s en activiteiten. Hierbij betrek je actief zorgprofessionals en zorginstellingen uit de regio, waarbij je stimuleert op onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis. Een onderdeel hiervan is het organiseren van regionale overleggen en bijeenkomsten. Je verzamelt nieuwe projectideeën en draagt zelf ideeën aan. Deze ideeën zet je om in een concreet projectplan samen met de zorgprofessionals. Eventuele knelpunten in de uitvoering of bemensing van projecten signaleer je tijdig en stuur je bij. Vanaf januari starten meerdere nieuwe projecten. Ook onderhoud je contact met de andere ABR zorgnetwerken om waar nodig zaken op landelijk niveau aan te pakken.

De taken zijn onder andere:

  • Zorginstellingen in de regio activeren en betrekken bij de activiteiten van GAIN.
  • Voorzitten van het regionaal coördinatie team, waar je verschillende invalshoeken verzamelt en verbindt.
  • Op bestuurlijk niveau afstemmen met de stuurgroep, met als doel de visie doorontwikkelen en het professionaliseren van het netwerk.
  • Afstemmen met de andere 9 zorgnetwerken en inspelen op landelijke ontwikkelingen.
  • Projectideeën verzamelen, aandragen en concretiseren

Lees meer over deze vacature op de website van het Radboudumc.